سوالات متداول

قیمت ها در سایت بارز و سرویس سنترها اعلام می شود. www.barez.org/price

با دریافت یک نوبت امکان خرید حداکثر 4 حلقه تایر در یک سال وجود دارد.

درصورت عدم دریافت تایر، پس از گذشتن از زمان نوبت و عدم دریافت تایر، کد ملی شما از سیستم حذف و مجدد امکان دریافت نوبت می باشد.

خیر، امکان ویرایش نمی باشد. پس از گذشتن از زمان نوبت و عدم دریافت تایر، نوبت شما حذف خواهد شد و می توانید مجدد نوبت دریافت کنید.

بله، فروش تایر فقط به صاحب سند انجام می شود. (در صورتیکه صاحب سند امکان حضور نداشته باشد فقط بستگان درجه یک ایشان– پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان- با ارائه شناسنامه و احراز هویت می توانند بجای ایشان خرید کنند.)

خیر، در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

خیر، از سایز صحیح و مناسب تایر خودروی خود اطمینان حاصل فرمایید، در صورت هرگونه مغایرت امکان تغییر سایز و تحویل تایر مقدور نمی باشد. در صورت انتخاب اشتباه، پس از گذشتن از زمان نوبت شما و عدم دریافت تایر، نوبت شما از سیستم حذف خواهد شد و می توانید مجدد نوبت دریافت کنید.

حضور در زمان تعیین شده ضروری می باشد، لذا صرفا در زمان تعیین شده در سرویس سنتر حضور بهم رسانید، مراجعه در روزهای بعد به هیچ عنوان مورد پذیرش نمی باشد. لذا در صورتیکه فرد به هر دلیلی امکان حضور ندارد باید از طریق یکی از بستگان درجه یک اقدام کند و در غیر اینصورت نوبت ایشان باطل می گردد و می توانند پس از گذشتن از زمان نوبت دریافت شده مجدد نوبت دریافت کنید.

خیر، خرید صرفا" از طریق کارت بانکی صاحب سند خودرو (کارت بانکی به نام صاحب سند خودرو) امکان پذیر می باشد. دریافت وجه به صورت نقدی و یا با کارت فردی به غیر از صاحب سند خودرو مقدور نمی باشد. فرزندان زیر سن قانونی امکان خرید با کارت بانکی پدر را دارند.

خیر، در صورت تکمیل خرید، برگشت وجه امکان پذیر نمی باشد.

کلیه تایرهای رادیال سواری گروه صنعتی بارز دارای 30 ماه خدمات پس از فروش می باشد.

تایرهای CUV-SUV بدون نیاز به دریافت نوبت در نمایندگی های SUV توزیع می شود. https://www.barez.org/SUV

بله، با وکالت نامه محضری این امکان وجود دارد.

بله، با ارائه کپی گواهی فوت و خرید از کارت بانکی یکی از وراث این امکان وجود دارد.

خیر، باید حتما از طریق نمایندگی محل سکونت خود اقدام کنید.